Hopp til innholdet

Om Koalisjonen

Koalisjonens arbeider for å sikre forutsigbare rammebetingelser for medisinsk behandling, når slik behandling er tilgjengelig. Dette mener vi bidrar til bedre livskvalitet og helse til pasienter med sjeldne sykdommer.

Koalisjonens politiske arbeid

Koalisjonen arbeider politisk for å synliggjøre hvordan rammebetingelser og tiltak kan bedre behandling til pasienter med sjeldne sykdommer. Her kan du lese mer om våre politiske saker og innspill.

Hva er sjeldne sykdommer?

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser definerer diagnoser som forekommer hos færre enn ca. 2700 individer – eller 1 per 2000 innbygger i Norge som sjeldne sykdommer.

Relevante saker i media

Koalisjonen jobber for økt synlighet av sjeldne sykdommer. Trykk under for en oversikt over relevante saker i media.

Arrangementer

Her finner du en oversikt over arrangementer med tilknytning til sjeldne sykdommer.

Prioritering av behandlinger for sjeldne diagnoser: viktige perspektiver fra panelsamtalen

I en tid hvor helsepolitikk og medisinsk behandling stadig utvikler seg, er spørsmålet om prioriteri…

Innspill til ekspertgrupper – prioriteringsmeldingen

Koalisjonen for sjeldne sykdommer består av 5 bioteknologiselskap som arbeider for bedre livskvalite…

Innspill om forslag om behovet for en nasjonal finansieringsløsning for sjeldne diagnoser

Våre innspill til forslaget Koalisjonen for sjeldne sykdommer takker for at Stortinget velger å sett…

Koalisjonens muntlige høringsinnspill

Koalisjonen for sjeldne sykdommer takker for at Fremskrittspartiet velger å sette fokus på sjeldne s…

Innspill om forslag om behovet for en nasjonal finansieringsløsning for sjeldne diagnoser

Våre innspill til forslaget Koalisjonen for sjeldne sykdommer takker for at Stortinget velger å sett…

Kontakt oss

You agree to receive email communication from us by submitting this form and understand that your contact information will be stored with us.