Hopp til innholdet

Politikk

Koalisjonens innspill til ekspertgrupper på åpenhet og tilgang

  Koalisjonens innspill til åpenhet og tilgang til legemidler for sjeldne sykdommer i Norge

  Koalisjonen for sjeldne sykdommer har levert viktige innspill angående åpenhet og tilgang til legemidler for sjeldne sykdommer i Norge. De har identifisert to hovedutfordringer:

  Utforming av retningslinjer for metodevurdering: Koalisjonen foreslår samarbeid med eksterne aktører og åpen høring for å forbedre retningslinjene og øke åpenhet.

  Involvering av aktører og notoritet: Tillitsmangel i beslutningsprosessen bekymrer Koalisjonen. De oppfordrer til åpne konsultasjoner for økt åpenhet og tillit.

  Koalisjonen legger vekt på viktigheten av samarbeid og åpenhet for rettferdige prioriteringsbeslutninger innen helse- og omsorgstjenesten i Norge.

  UCB går inn i Koalisjonen

   Koalisjonen for sjeldne sykdommer styrker sitt arbeid med UCB som ny partner i arbeidet for å for bedre livskvalitet og helse for pasienter med sjeldne sykdommer. Koalisjonen for sjeldne sykdommer går dermed fra 4 til 5 bioteknologiselskap og blir med… Les mer »UCB går inn i Koalisjonen

   FrP: må bli enklere for sjeldne å få behandling

    FrP ved Bård Hoksrud fremmet 08.03. 2023 forslag om å gjøre det enklere for mennesker med sjeldne sykdommer i Norge å få tilgang til god og effektiv behandling.
    I kort går forslaget på:
    – Nasjonal finansieringsordning
    – Sjeldenhet som eget kriterium
    – Sikre rask tilgang til nye og tilgjengelige medisiner for pasienter med sjeldne diagnoser