Hopp til innholdet

Politikk

Koalisjonens innspill til prioriteringsmeldingen: En stemme for sjeldne sykdommer

  Hele innspillet kan leses nederst på denne siden Koalisjonen for sjeldne sykdommer, som representerer flere bioteknologiselskaper, har avgitt et omfattende høringsinnspill til anbefalingene utarbeidet av ekspertgrupper for Helse- og omsorgsdepartementet. Koalisjonen fremmer viktigheten av å inkludere sjeldne tilstander som et… Les mer »Koalisjonens innspill til prioriteringsmeldingen: En stemme for sjeldne sykdommer

  Koalisjonens innspill til ekspertgrupper på åpenhet og tilgang

   Koalisjonens innspill til åpenhet og tilgang til legemidler for sjeldne sykdommer i Norge

   Koalisjonen for sjeldne sykdommer har levert viktige innspill angående åpenhet og tilgang til legemidler for sjeldne sykdommer i Norge. De har identifisert to hovedutfordringer:

   Utforming av retningslinjer for metodevurdering: Koalisjonen foreslår samarbeid med eksterne aktører og åpen høring for å forbedre retningslinjene og øke åpenhet.

   Involvering av aktører og notoritet: Tillitsmangel i beslutningsprosessen bekymrer Koalisjonen. De oppfordrer til åpne konsultasjoner for økt åpenhet og tillit.

   Koalisjonen legger vekt på viktigheten av samarbeid og åpenhet for rettferdige prioriteringsbeslutninger innen helse- og omsorgstjenesten i Norge.