Hopp til innholdet
Webinar: prioritering og sjeldenfeltet

Bli med på vårt kommende webinar: «Prioritering og sjeldne sykdommer – veien fremover» 📅…

Koalisjonen tar til orde for rettferdighet og inkludering i ny prioriteringsmelding

Koalisjonen for sjeldne sykdommer har lagt frem sitt innspill til den nye prioriteringsmeldingen for…

Likeverdig tilgang til behandling: En nødvendig diskusjon

Koalisjonen for sjeldne sykdommer har fått tilgang til et viktig notat utarbeidet i samarbeid med Sa…

Koalisjonens innspill til ekspertgrupper på åpenhet og tilgang

Koalisjonens innspill til åpenhet og tilgang til legemidler for sjeldne sykdommer i Norge Koalisjon…

Tiden renner ut for sjeldenpasientene

Fra venstre: Fredrik Arneberg (UCB) og Kristin Mesteig (Sanofi) møtte i høring hos Helse- og omsorgs…

Om Koalisjonen

Koalisjonens arbeider for å sikre forutsigbare rammebetingelser for medisinsk behandling, når slik behandling er tilgjengelig. Dette mener vi bidrar til bedre livskvalitet og helse til pasienter med sjeldne sykdommer.

Koalisjonens politiske arbeid

Koalisjonen arbeider politisk for å synliggjøre hvordan rammebetingelser og tiltak kan bedre behandling til pasienter med sjeldne sykdommer. Her kan du lese mer om våre politiske saker og innspill.

Hva er sjeldne sykdommer?

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser definerer diagnoser som forekommer hos færre enn ca. 2700 individer – eller 1 per 2000 innbygger i Norge som sjeldne sykdommer.

Relevante saker i media

Koalisjonen jobber for økt synlighet av sjeldne sykdommer. Trykk under for en oversikt over relevante saker i media.

Arrangementer

Her finner du en oversikt over arrangementer med tilknytning til sjeldne sykdommer.

Kontakt oss

You agree to receive email communication from us by submitting this form and understand that your contact information will be stored with us.