Hopp til innholdet

Koalisjonen-administrator

Koalisjonens innspill til ekspertgrupper på åpenhet og tilgang

    Koalisjonens innspill til åpenhet og tilgang til legemidler for sjeldne sykdommer i Norge

    Koalisjonen for sjeldne sykdommer har levert viktige innspill angående åpenhet og tilgang til legemidler for sjeldne sykdommer i Norge. De har identifisert to hovedutfordringer:

    Utforming av retningslinjer for metodevurdering: Koalisjonen foreslår samarbeid med eksterne aktører og åpen høring for å forbedre retningslinjene og øke åpenhet.

    Involvering av aktører og notoritet: Tillitsmangel i beslutningsprosessen bekymrer Koalisjonen. De oppfordrer til åpne konsultasjoner for økt åpenhet og tillit.

    Koalisjonen legger vekt på viktigheten av samarbeid og åpenhet for rettferdige prioriteringsbeslutninger innen helse- og omsorgstjenesten i Norge.