Hopp til innholdet

Politikk

UCB går inn i Koalisjonen

  Koalisjonen for sjeldne sykdommer styrker sitt arbeid med UCB som ny partner i arbeidet for å for bedre livskvalitet og helse for pasienter med sjeldne sykdommer. Koalisjonen for sjeldne sykdommer går dermed fra 4 til 5 bioteknologiselskap og blir med… Les mer »UCB går inn i Koalisjonen

  FrP: må bli enklere for sjeldne å få behandling

   FrP ved Bård Hoksrud fremmet 08.03. 2023 forslag om å gjøre det enklere for mennesker med sjeldne sykdommer i Norge å få tilgang til god og effektiv behandling.
   I kort går forslaget på:
   – Nasjonal finansieringsordning
   – Sjeldenhet som eget kriterium
   – Sikre rask tilgang til nye og tilgjengelige medisiner for pasienter med sjeldne diagnoser

   Innspill Statsbudsjettet 2022

    Høringsinnspill fra Koalisjonen for sjeldne sykdommer til Prop. 1S (2020-2021) – Statsbudsjettet for 2022. Koalisjonen for sjeldne sykdommer (Koalisjonen) viser til Stortingets nettsider og invitasjonen om å delta på høring om Prop 1S (2021-2022) for budsjettåret 2022 under Helse- og… Les mer »Innspill Statsbudsjettet 2022